a

Заштитник грађана Саша Јанковић затражио је на седници Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва подршку за иницијативу за измену Закона о раду којима би држава преузела обавезу да контролише и обезбеди редовну уплату доприноса запосленима. „Ако послодавац не уплаћује доприносе запосленима, закон предвиђа да штета пада на терет радника“, рекао је Јанковић и додао да такво стање треба изменити.

„Предложићу да, у складу са Уставом, свако ко је данас запослен има право на здравствено и пензијско осигурање. Да ли послодавци поштују закон и да ли уплаћују доприносе, то не треба да буде проблем грађана. Гарант треба да буде држава јер и Устав каже да држава гарантује остваривање ове врсте права“, рекао је Јанковић.

Јанковић је на седници Одбора на којој је разматран Извештај Заштитника грађана за 2012. годину рекао да мора де се „подвуче црта“ како би се престало са праксом неплаћања доприноса. „Надам се да ће Влада имати разумевања за ову болну, али неопходну меру и да ће добити већинску подршку у Скупштини Србије, рекао је он. Чланови Одбора су подржали ову иницијативу и изразили наду да ће измене које ће предложити Заштитник грађана бити усвојене 

Према његовим речима, у више од 15.000 обраћања грађана Заштитнику грађана током 2012. године трећина је из области која се тиче остваривања права из делокруга рада Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва. Обраћања обухватају различите проблеме, од тешкоћа при запошљавању, непоштовања обавеза послодаваца на уплату доприноса, непоштовања права радника на адекватне услове рада и одмор за време рада, до проблема запослених жена које остану у другом стању. „Грађани Србије и даље сматрају да се посао добија преко везе и партијске припадности и такво осећање није неосновано“, рекао је он.

Заштитник грађана је нагласио да је нужно ојачати инспекцијску службу и да велики број проблема може да се реши бољом применом закона. „Инспектор, рецимо, нема право да легитимише раднике које затекне на радним  местима, а послодавац може да каже да тренутно не може да нађе уговор о раду за конкретног радника. Касније, наравно, може да да га антидатира“, рекао је Јанковић.