a

Предлог закона о правима пацијената, који је донела Влада, предвиђа шири спектар права на здравствене услуге од досадашњег, али постоји бојазан да здравствени радници неће увек поштовати сва загарантована права пацијената. Зато морамо бити свесни која права гарантујемо грађанима, нагласио је заштитник грађана Саша Јанковић на данашњој седници Одбора за здравље и породицу Народне скупштине. Он је указао на то да је и до сада имао велики број притужби грађана на непоштовање пацијентових права, и затражио подршку надлежних органа у заштити и поштовању права пацијената.

На седници одбора, на којој се разматрао предлог закона, прихваћена је и измена назива досадашњих заштитника права пацијената при домовима здравља, који ће се убудуће звати саветници за заштиту права пацијената и чији ће рад, према Предлогу закона, обезбеђивати јединица локалне самоуправе.

Министарка здравља Славица Ђукић-Дејановић је рекла да је саветник за права пацијената адекватнији назив него заштитник права, јер ће он пре свега имати функцију медијатора.  Ова измена је била неопходна и због тога, како грађани не би мешали надлежности саветника са институцијом Заштитника грађана, односно омбудсманом.

Јанковић је између осталог рекао да је за ефикасан рад саветника за заштиту права пацијената неопходно оснажити капацитете локалних самоуправа, а са друге стране време је да локалне власти постепено преузимају свој део одговорности.

Разлог за доношење посебног Закона о правима пацијената је потреба да се област права пацијената, начин остваривања и начин заштите тих права, као и дужности пацијената, уреде на потпунији и прецизнији начин, као и да се усагласи са утврђеним европским и међународним стандардима.