a

Заштитник грађана Саша Јанковић и декан Правног факултета Универзитета у Новом Саду проф. др Ранко Кеча потписали су данас Протокол о сарадњи, који ће омогућити додатно образовање и обучавање студената Правног факултета у области практичне наставе у државним институцијама.

Институције које градимо имају смисла једино ако их остављамо млађим и стручнијим од себе, изјавио је заштитник грађана Саша Јанковић након потписивања Протокола о сарадњи.

Програм практичне наставе, који ће факултет реализовати уз стручну помоћ Заштитника грађана, омогућиће студентима да стекну нова знања и практично провере стечена теоријска и практична из предмета са  Катедре за јавно право.

Програм праксе подразумева упознавање студената са надлежностима, делокругом рада и правним оквиром поступања Заштитника грађана, утврђивања евентуалних нормативних недостатака који могу бити сметња у остваривању његових надлежности, праћење поступања у текућим предметима, као и анализу одабраних случајева из досадашњег рада ове институције.