a

Република Србија  је у области родне равноправности нормативно уредила питања од значаја за унапређење положаја жена и успостављање једнаких могућности за све, али  примена мера и политика није једнако успешна у пракси, нагласио је заштитник грађана Саша Јанковић на данашњем састанку са Женском парламентарном мрежом.

Разматрајући Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2012. годину, Јанковић је истакао да су труднице, породиље и мајке најосетљивија групација, а највећи проблеми у области права жена су породично насиље, непоштовање права на породиљско и одсуство са рада ради неге детета. Омбудсман је уочио да Инспекција рада није довољно едукована како да поступа у случају пријаве жене да јој послодавац не исплаћује накнаду, те да је потребно ојачати ингеренције и одговорност инспекције. Због економске и финансијске кризе отежана је доступност здравствене заштите. Такође, самохрани родитељи су у мање равноправном положају у односу на породице са оба родитеља. Међу самохраним родитељима има седам пута више мајки.

Заштитник грађана је на састанку указао и на то да квота систем има и своје позитивне, али и негативне последице по учешће жена у јавним пословима. Ако је на нивоу националног парламента он оправдао примену, што се најбоље види и кроз формирање Женске парламентарне мреже, онда у неким областима постаје лимитирајући фактор, као на пример у случају уписа на Војну академију или Криминалистичко - полицијске академију. Не мање важано је стандардизовање родно осетљивог језика.

Консултативни састанак са Заштитником грађана је иницирала Женска парламентарна мрежа, која је формирана пре три месеца при Народној скупштини, како би добила увид у проблеме у пракси и затражила прве иницијативе за рад.