a

Заштитник грађана позива надлежно министарство и Владу да без даљег одлагања у Парламент доставе предлог закона којим се легализација бесправно подигнутих објеката ставља у уставни оквир и успоставља правна извесност за грађане.

Уставни суд је у децембру 2012 године донео одлуку о неуставности одредби о легализацији у Закону о планирању и изградњи, али ју је објавио тек 6 месеци касније, односно 7. јуна, како би Влади и Парламенту дао прилику да припреме и усвоје ваљан пропис о легализацији.

Ипак, ни после пола године, предлог решења за бесправно подигнуте објекте није упућен у скупштинску процедуру. У међувремену, до 7. јуна  примењиван је неуставан закон, а након овог датума поступци који нису окончани не могу да се наставе, а одлуке донете у његовој примени не смеју бити извршене.

Садашња ситуација супротна је правној држави и лишава грађане правне извесности - како оне који су поднели захтеве за легализацију, тако и оне који очекују да се бесправно подигнути објекти сруше.

Заштитник грађана је предлагач једног дела одлуке Уставног суда о неуставности одредби о легализацији. Тим одредбама је неуставно направљен паралелан правни режим за остваривање права који је био повољнији за прекршиоце закона него за оне који су га поштовали.