a

У уводном обраћању посланицима Народне скупштине заштитник грађана Саша Јанковић је рекао да је стање права грађана током 2012. године обележило пад у остваривању економских, социјалних и културних права грађана, унапређења неких политичких и грађанских права, уз истовремени пад других, прекид пропуста у реформи правосуђа, демонстрација политичке воље за борбу против корупције уз њено таблоидно банализовање, изостанак доследне реформе администрације, посебно у погледу деполитизације и професионализације.

У току 2012. године око 20000 грађана обратило се Заштитнику грађана, од тога велики број са молбом за минималним стандардом живота, социјалном помоћи и здравственом  заштитом, рекао је Јанковић и додао да је у области грађанских и политичких права, напредак постигнут у остваривању права на правни субјективитет и пратећег права на лична документа.

Заштитник грађана је као посебно негативан тренд у  области грађанских права издвојио  снижавање суштинске слободе штампе, који се огледа кроз утицај нетранспарентних власника и политичко-партијских интереса, односно, кроз таблоидизацију осетљивих информација из државних органа и кршења претпоставке невиности.

Заштитник грађана сматра да кључ до ефикасније борбе против корупције и свих других врста незаконитости и неправилности лежи првенствено у стављању у функцију свих државних служби, првенствено, најразличитијих инспекцијских служби.

У 2012. години Заштитник грађана је имао више обраћања и притужби грађана, спровео више поступака и активности за око 30% у односу на 2011. годину, иако је стручна служба остала исте величине.

Потребе и очекивања грађана и даље расту, што може довести до пада досадашњег квалитета у раду ове институције. Због тога је потребно да Народна скупштина унапреди законски оквир за рад Заштитника грађана и омогући повећање капацитета стручне службe овог органа, закључио је Саша Јанковић.