a

Поводом начина на који је припремљен, организован и спроведен завршни испит за ученике осмог разреда основне школе Републике Србије, Заштитник грађана Саша Јанковић саопштава следеће:

Просветни органи и организације Републике Србије, на челу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја су у организовању завршног испита за ученике основних школа начинили oгромне незаконитости и пропусте на штету права ученика, циљева васпитно образовног процеса, економичности образовног система и начела добре управе, што је ноторна чињеница коју не треба доказивати.

Незаконитости и пропусти су толики, а временски оквир такав да Заштитник грађана, по први пут за 5 година рада, не може да формулише препоруке којима би се они отклонили или бар значајно ублажили, а да се при том не начини нова штета ученицима или правилима образовања.

Републичка комисија за спровођење завршног испита одлучила је да се резултати неуспешно организованог испита не вреднују при упису у средње школе, али није остварила сврху свог постојања – није спровела успешан завршни испит. Тиме је повређено законом гарантовано право ученика да се њихово знање утврди на исти, објективан начин у целој Републици и да се резултати завршног испита, по изричитом слову закона, рачунају у њихов укупан успех, а на основу њега деца упишу у одговарајуће средње школе и образују у правцу који највише одговара њиховом знању, способностима и потребама.

Остваривање циљева васпитно образовног процеса осујећено је без завршног испита, што је констатовао и Национални просветни савет.

Образовни систем трпеће због тога што у њему деца неће бити распоређена према објективно утврђеним критеријумима који омогућавају да се свако нађе у школи која њој или њему највише примерена, а да процес образовања који финансирају порески обвезници буде најекономичнији и најефикаснији.

Просветни органи и организације кршили су начела добре управе јер нису заштитили тајност испитних питања, а посебно јер су по првим сазнањима о нерегуларности завршног испита давали контрадикторне изјаве, настојали да негирају или умање размере проблема, одлагали потребне мере и, на крају, реаговали када је време у коме се могао исправити пропуст неповратно истекло. Тиме су укинули сваку могућност да кршење права и штета буду спречени или битно умањени.

И новац пореских обвезника, који се не броји само непосредним трошковима штампања испита, протраћен је.

Коначно, Заштитник грађана се најоштрије противи покушају да се одговорност за све пропусте нађе само у кривици службеника за крађу тестова, док се наставља са најавама нових, опет недопустивих „решења“ каква је најава о повећању броја ученика у одељењима да би се изашло у сусрет њиховим „жељама“, чиме би се додатно смањио квалитет образовног процеса.

Просветне власти упорно инсистирају на погрешном путу којим су већ предалеко одмакле. Због тога Заштитник грађана, иако су они већ свима очигледни, јавно и званично констатује пропусте на штету ученика, владавине права и образовног система у нади да ће то помоћи суштинским изменама начина на који се обављају послови државне управе у области образовања, за шта су потребне и персоналне промене.