a

Поводом саопштења Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Министарство просвете) којим се пориче констатација Заштитника грађана да је мала матура обиловала незаконитостима и пропустима и где то министарство оцењује да је Заштитник грађана прекорачио овлашћења па га позива да наведе које су одредбе закона прекршене, заштитник грађана Саша Јанковић саопштава:

Одлуком Републичке комисије за спровођење завршног испита на крају основног образовања, донета 24. јуна 2013. године прекршени су члан 82. Закона о основама система образовања и васпитања и члан 2. Правилника о упису у средњу школу, па и члан 38. новог Закона о средњем образовању и васпитању.

Заштитник грађана подсећа Министарство просвете да је Републичка комисија чији је председник помоћник министра просвете др Зоран Костић, на седници која је одржана 24. јуна 2013. године одлучила следеће (следи извод из Одлуке):

1.    Сви ученици који су приступили полагању завршног испита (...) обавили су завршни испит (...)

2.    Рангирање ученика/кандидата за упис у средњу школу (...) вршиће се на основу:

2.1.  УСПЕХА У ПРЕТХОДНОМ ШКОЛОВАЊУ, односно општег успеха од шестог до
осмог разреда основне школе

2.2.  Резултата постигнутих на такмичењима (...)

2.3.  Успеха на пријемном испиту (...)

У образложењу Одлуке Републичке комисије, изричито се наводи да се остварени бодови на тестовима (ни из српског, односно матерњег језика ни из математике) неће користити за рангирање ученика.

Међутим, Правилник о упису у средњу школу у члану 2. прописује:

„Редослед кандидата за упис у средњу школу утврђује се на основу

1) УСПЕХА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ,

2) успеха у претходном школовању  (...) и

3) успеха на пријемном испиту, за школе за које се полаже пријемни испит“.

Члан 3. ст. 2. Правилника прописује да се успех на испиту бодује са максимално по 20
бодова из српског, односно матерњег језика, и математике.

Закон о основама система образовања и васпитања у члану 82. прописује: “Завршним испитом ПРОЦЕЊУЈЕ се степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном образовању и васпитању”, а и члан 38. Закона о средњем образовању и васпитању утврђује „Редослед кандидата за упис у школу утврђује се на основу успеха у претходном школовању које укључује и успех ученика на завршном испиту.“

Дакле, док је Републичка комисија рангирање успеха на завршном испиту елиминисала као критеријум, два закона и Правилник изричито захтевају да резултати теста буду урачунати у успех ученика и наводе их, чак, као први критеријум.

Заштитник грађана је чињенице утврдио на основу званичних докумената – Одлуке са Треће седнице Републичке комисије за спровођење завршног испита, те позитивних прописа који су објављени у Службеном гласнику Републике Србије.

Сваком је јасно због чега је, да би се постигла равноправност при упису, неопходно универзално тестирати ученике који доносе оцене из различитих школа. Ипак, Министарство просвете, науке и технолошког развоја цинично је по питању стручности Заштитника грађана у овој ствари. Ако и има места сумњи у стручност  Саше Јанковића, његових заменика и стручне службе у погледу просвете, тада је питање због чега Министарство просвете игнорише став, ваљда довољно стручног за просветна питања, Националног просветног савета, који је званично саопштио следеће:

„Национални просветни савет је забринут и огорчен због начина на који је спроведен завршни испит у основној школи, као и због покушаја да се тај испит положи на недозвољен начин. Са жаљењем констатујемо да је тиме нанета непроцењива штета васпитно-образовном процесу у целини и додатно угрожен вредносни систем у нашем друштву. … Национални просветни савет стога сматра да сви актери у овом процесу треба да сносе адекватну личну и професионалну одговорност… (www.nps.gov.rs)

У погледу најаве помоћника министра просвете да ће се деци излазити у сусрет уписом већег броја ученика у одељења, Заштитник грађана подсећа да је чланом 29. Закона о средњем образовању и васпитању прописано “Настава се изводи у одељењу до 30 ученика, у групи, односно појединачно, у складу са школским програмом.“

Заштитник грађана остаје и при свим другим констатацијама и наводима које је предочио јавности у претходном саопштењу.

Покушај Министарства просвете да још једном порекне незаконитости, пропусте и одговорност, говори да личну одговорност треба тражити и на вишим просветним дужностима него што је Заштитник грађана до сада сматрао, па и највишој.