a

Текст закључака можете прочитати у приложеном документу