a

Слобода изражавања је једна од најстаријих, али и најосетљивија област људских права и слобода, изјавио је данас заштитник грађана Саша Јанковић, аутор текста „Слобода изражавања“ у публикацији Асоцијације независних електронских медија (АНЕМ) "Мониторинг медијске сцене у Србији". Међутим, код нас је ово људско право мало познато.

У ауторском тексту, како је навео, желео је да кроз нормативу и примере, практичару у медијској сфери приближи слободу изражавања, да учини видљивом границу између злоупотребе и коришћења и додао да су управо услови, ограничења, посебно казне, најчешћи узроци неспоразума.

Органи јавне власти су често ригидни да би са довољно такта одлучивали о слободи изражавања, посебно ако се користи кроз новинарство и медије. Јанковић је посебно истакао појаву таблоидизације, у којој се „правда“ дели у насловима, а не пресудама, објављивање података из судских предмета и истрага, у којима претпоставка невиности ишчезава, а прописи и процедуре се прилагођавају знаним и незнаним интересима.

У публикацији АНЕМ за јануар - јун 2013. године наведено је да се власт показала на устаљен начин: "спремна је за декларативне, а не и за истинске промене".