a

Заштитник грађана данас је затражио седницу скупштинског Одбора за здравље и породицу како би се питања око замене здравствених књижица одговорно и институционално решила, пошто му је Делегација ЕУ у Србији потврдила да замена постојећих националних здравствених књижица пластичним картицама са чипом није обавеза Србије према ЕУ у процесу придруживања.

„Постоје права грађана из здравственог осигурања која су или неостварена или непотпуно остварена, а чије поштовање је много прече од замене папирних књижица пластичним картицама које грађани треба да плате по 500 динара свако, у укупном износу од преко 20 милиона евра. Досадашње инсистирање Републичког фонда здравственог осигурања на том трошку за грађане и позивање на наводну, а у ствари непостојећу обавезу у процесу придруживања Европској унији може се схватити на различите начине, баш као и почетни отпор према питањима контролних и надзорних органа и једногласним ставовима Заштитника грађана, Министарства здравља, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Агенције за борбу против корупције. Ипак, очекујем да се Фонд неће противити иницијативи да се закон донет пре две године промени и наметнута обавеза грађанима укине или ублажи, о чему ће, у крајњем, одлучивати Народна скупштина Републике Србије“, став је заштитника грађана Саше Јанковић.

РФЗО је тврдио да је замена здравствених књижица пластичним картицама обавеза Србије у процесу придруживања ЕУ. Међутим, на састанку Заштитника грађана са представницима Делегације ЕУ у Србији и у одговору Делегације на изричито новинарско питање да ли је то тачно, речено је и написано: „Tаква картица није захтев ЕУ, a ни све земље чланице немају електронске картице здравственог осигурања за своје грађане“.

Заштитник грађана је и раније истицао да је највећи број користи које може да донесе пластична здравствена картица у информатички уређеном систему који је неопходан да би се она уопште користила, могуће остварити и са папирном књижицом или чак само са сваком већ постојећом личном легитимацијом.