a

Заштитник грађана упутио препоруке Економској школи у Куршумлији, јер је пропуштала да заштити свог ученика С.Р. од насиља, злостављања и занемаривања коме је био изложен у дужем временском периоду због своје другачије сексуалне оријентације и због чега је морао да напусти редовно школовање. Школа није ученика правилно заштитила ни када је приликом полагања ванредног испита, поново претрпео насиље групе ученика у згради Школе.

Поред обавезе да Економска школа, у сарадњи са надлежном школском управом и подносиоцем притужбе, уколико он то жели, изврши анализу свог рада која је довела до утврђених пропуста у заштити ученика, потребно је и да спроведе поступак утврђивања одговорности запослених у школи за пропуштање која су имала за последицу одсуство заштите ученика од вршњачког насиља, као и помоћ и подршку након трпљеног насиља. Истовремено, Школи  је препоручено да  упутити писано извињење подносиоцу притужбе, због пропуста да му пружи заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и несметано школовање у безбедном окружењу.