a

Тим Националног превентивног механизма, кога су чинили представници Заштитника грађана и удружења Београдски центар за људска права, обавио је 29. маја и 14. новембра 2012. године посете окружним затворима Неготин и Краљево. Том приликом сачињени су извештаји о посети са препорукама у циљу отклањања утврђених недостатака који могу довести до појаве тортуре, нељудског или понижавајућег поступања.

Окружни затвори Неготин и Краљево упутили су Заштитнику грађана обавештење о предузетим мерама за отклањање недостака који су уочени током посете и констатовани у препорукама Заштитника грађана.