a

Држава Србија саучествује у кршењу права радника Индустрије машина и трактора у реструктурирању (ИМТ) и Индустрије мотора Раковица у реструктурирању, као и хиљада других радника којима послодавци годинама не уплаћују законом прописане доприносе за здравствено и пензијско осигурање, оценио је данас Заштитник грађана Саша Јанковић после недавног састанка са синдикалним представницима из ИМТ-а и Раковице.

„Поједини послодавци годинама крше закон, док државни органи који треба да осигурају његово поштовање чекају политичко решење и вољу да га спроводе. Због тога сада испаштају радници и њихове породице, а када им прекршена права, као у другим случајевима, буду призната пред међународним правним инстанцама, ненадокнадиву штету плаћаће сви порески обвезници“, истиче републички заштитник грађана Саша Јанковић.

Представници Гранског синдиката металаца „Независност“ и „Нашег синдиката ИМТ“, запослених у ИМТ-у и Индустрији мотора Раковица, пренели су Заштитнику грађана да 1700 запослених у тим предузећима не може да овери здравствене књижице за себе и чланове својих породица и оствари право на здравствено осигурање јер та предузећа у реструктуирању, од којих једним управља држава, не уплаћују редовно доприносе за обавезно социјално осигурање запослених.

Синдикалци су Заштитнику саопштили да им је Републички фонд за здравствено осигурање за 1700 радника ставио на располагање неколико здравствених књижица, да их поверавају на привремено коришћење радницима за које оцене да су у том моменту здравствено најугроженији.

Заштитник грађана на овај проблем годинама указује у годишњим извештајима Народној скупштини, подсећајући да је држава према Уставу гарант остваривања права прописаних законима и да се њиховим непоштовањем крше права радника, али и савесних послодаваца који поштују закон и због тога имају веће трошкове од конкурената на тржишту. Заштитник грађана је недавно пружио пуну подршку министру привреде Саши Радуловићу за план да се стопе доприноса снизе како би постале економски издрживе за све послодавце и истовремено уведе апсолутна дисциплина у њиховом плаћању.