a

Заштитник грађана Саша Јанковић оцењује да најновија дешавања поводом рачуна за утрошену електричну енергију, који не садрже елементарни податак - обавештење о висини преплаћеног износа, нити напомену да су за наведене износе аутоматски умањена нова дуговања потрошача - представљају кршење права грађана – потрошача и корак у назад у квалитету рада администрације

Пропуштена је прилика да се са реорганизацијом инфрастуктурног јавног предузећа и почетком рада ''ЕПС снабдевања'' отклоне до сада уочени недостаци у раду (компликовани, нејасни и нетачни рачуни за утрошак електричне енергије) којима се крши право грађана на обавештеност о начину обрачуна и стању дуга, а на које је Заштитник грађана више пута до сада указивао.

Обезбеђивање додатних шалтера за рекламације само је покушај умањења непотребно нанете штете и бављење последицама, уместо очекиваног и потребног унапређења рада администрације, што би спречило потребу да грађани губе време у редовима за рекламације рачуна.

Заштитник грађана сматра да надлежно министарство и Влада Србије која има непосредан кадровски утицај на органе управљања ЕПС, треба да утврде одговорност и санкционишу ново шиканирање грађана.