a

Заштитник грађана, у сарадњи са Покрајинским омбудсманом АП Војводина, Хелсиншким одбором у Србији, Београдским центром за људска права и уз учешће експерата медицинске струке, реализовао је у априлу 2012. године редовну посету Казнено- поправном заводу Сремска Митровица и том приликом сачинио извештај о посети са препорукама. У  јуну 2013. године обавио је контролну посету КПЗ Сремска Митровица, након које је сачињен извештај који се заснива на поступању овог органа по препорукама из 2012. године.