a

Уставни суд Србије донео је одлуку о повреди права на неповредивост психичког и физичког интегритета М.Ј. током издржавања казне затвора у Казнено – поправном заводу Пожаревац. Одлука је донета по уставној жалби, у вези са догађајем поводом кога је Заштитник грађана 31.децембра 2011. године Препоруком утврдио да је М.Ј. у Казнено - поправном заводу Пожаревац био изложен тортури од стране службених лица, да су му том приликом нанете телесне повреде, које нису евидентиране у службеним евиденцијама, као и да му је било ускраћено право на здравствену заштиту.