a

Заштитник грађана Саша Јанковић је учествовао на Петој међународној конференцији омбудсмана за оружане снаге (5th International Conference of Ombudsman Institution for Armed Forces - ICOAF), која се од 20. до 22. октобра 2013. године одржала у Ослу, у Норвешкој. У радном делу конференције, који је обухватио и тему положајa ветерана, Јанковић је у уводном излагању говорио о улози Заштитника грађана у поступању по притужбама ветерана.

Српско друштво је данас поносно само на ветеране из Другог светског рата, док су ветерани из ратова 90-их година у јавном мњењу перципирани као симбол ратног пораза и представљају маргинализовану друштвену групацију, истакао је заштитник грађана Саша Јанковић. Они су дискриминисани, а симболична подршка друштва своди се на административне олакшице и попусте при плаћању комуналних услуга, рекао је Јанковић. С тога релативно мали број притужби које ветерани упућују Заштитнику грађана не одсликава бројне проблеме са којима се сусрећу у свакодневном животу, а додатним ускраћивањем интересовања јавности и медија, они су постали стигматизована група у друштву, закључио је Јанковић.