a

Неправовремено, неефикасно, неконтинуирано и неконзистентно поступање органа старатељства, одсуство сарадње његових одељења, праћено честим изменама стручних тимова и радника, довело је до низа пропуста у раду органа старатељства, на штету права и најбољих интереса двоје деце, утврдио је Заштитник грађана.

Најбоље интересе деце орган старатељства је процењивао игноришући одлучне чињенице о начину вршења родитељског права и о његовој потенцијалној злоупотреби, а суду је ускратио битне податке од значаја са формирање судске одлуке о поверавању деце једном од родитеља и начина одржавања личних односа деце са родитељима и деце међусобно.

Заштитник грађана је препоручио Градском центру за социјални рад да спроведе нови поступак процене, предузме мере из надлежности органа старатељства, обавести суд о свим чињеницама којима располаже и о пропустима које је Заштитник грађана утврдио.

Препоруке омбудсмана упућене су и у циљу унапређења рада органа старатељства, како би се обезбедило пуно информисање надлежних судова о одлучним чињеницама, спречило вршење утицаја на стручни рад и обезбедила пуна сарадња стручних радника.

Градски центар за социјални рад Београд има обавезу да о спровођењу препоруке обавести Заштитника грађана у року од 60 дана.