a

Деца не(радо) говоре о искуствима сексуалне злоупотребе, нарочито ако их доживљавају у породици и/или од познатих и блиских особа. Кључна улога органа старатељства је да у сваком случају сумње на овај тежак облик насиља над дететом, у тесној сарадњи са одговарајућим органима, установама и организацијама, неодложно и доследно предузима своја овлашћења и стручне методе ради процењивања дететових искуства и њихових утицаја на  дететов развој, а потом и за опредељивање заштитних и рехабилитационих мера. Неодложност и хитност примене ових мера налаже чињеница да је у 70 – 85% случајева сексуални злостављач детета била особа коју дете познаје и којој верује, а која држећи дете у зависном и амбивалентном односу, може разним техникама манипулације утицати на дететове исказе и изјаве; због тога је проценат откривања сексуалног злостављања у детињству јако мали, указао је Заштитник грађана.

Током више од пет година, и поред бројних информација којима је располагао, Градски центар за социјални рад пропуштао је да благовремено, ефикасно и целовито процени изложеност деце злостављању и занемаривању и предузме одговарајуће мере заштите деце,  а прву меру ради корекције родитељског понашања донео је тек након три године.

Иако је постојала озбиљна сумња на сексуално злостављање деце, орган старатељства пропустио је да – у сарадњи са другим органима - изврши   детаљнија испитивања и процену, о утврђеном обавести надлежно тужилаштво и предузме мере заштите деце. Уместо тога, Центар је чекао одлуку тужилаштва,која је потом послужила као одлучујућа чињеница и определила је орган старатељства да преурањено одлучи о интересу детета.

Градском центру за социјални рад упућeне су препоруке, а орган старатељства у обавези је да Заштитника грађана обавести о поступању по њима, у року од 60 дана.