a

Заштитник грађана Саша Јанковић упутио је данас председнику Владе Републике Србије Александру Вучићу и свим члановима нове Владе Републике Србије честитку следеће садржине: 

“Упућујем Вам искрене честитке поводом избора на дужност председника Владе Републике Србије и поводом избора свих чланова нове Владе Републике Србије.

Желим Вам, појединачно и колективно, успех у раду и надам се нашој делотворној сарадњи, у најбољем интересу грађана Србије. Док Влада предлаже и преко органа државне управе извршава прописе преко органа државне управе, Заштитник грађана вршењем контроле указује на појаве, органе и појединце међу органима власти који те прописе извршавају неправилно, на штету права грађана. Отуда је јасна сагласност и међусобна повезаност наших Уставом утврђених задатака.

Изражавајући наду да ћете у потпуности користити налазе, одлуке и препоруке овог и других независних државних органа и тако осигурати успешније остваривање циљева које сте поставили, стојим на располагању за сваку врсту сарадње, у складу са Уставом и законом.”