a

У години када се  очекује почетак нужних економских реформи које подразумевају и оштре „резове“ јавне потрошње, Први мај, Међународни празник рада, прилика је да се још једном укаже на значај поштовања радних права. Заштитник грађана наглашава да је од нарочите важности да органи јавне власти никако не допусте да реформе резултирају кршењем радних права и да падну на плећа радника и сиромашнијих слојева становништва.

Саша Јанковић је у више наврата до сада упозоравао да радници остају без правичних накнада за рад, на које имају право по Уставу, као и без доприноса које су послодавци по закону дужни да уплаћују, али то не чине. Иницијативе да се такво стање промени и да држава на себе преузме измиривање обавеза које и она гарантује запосленима нису, на жалост, резултирала конкретним корацима.

Заштитник грађана уназад неколико година на ове проблеме указује и у саопштењима поводом 1. маја, што значи да се ситуације не мења, или да се мења недопустиво споро. Поред већ поменитих пропуста у вези са нередовним уплатама доприноса, радници у Србији и даље су принуђени да раде „на црно“ како би прехранили своје породице, зараде су им ниске, а угрожено је и право на инвалидску и здравствену заштиту.

Запошљавање по партијској припадности, које већ годинама оптерећује тржиште рада, доводи до негативне селекције кадрова и угрожава ниво стручности запослених у органима јавне власти, и даље је велики проблем. Заштитнику грађана и ове године стиже велики број притужби које се односе на корупцију или на давање предности при запошљавању људима који имају подршку неке политичке странке.

Превазилажење овог проблема има велики значај не само због потребе да се поштују закони и процедуре и да се створе услови за правичан исход конкурса за радна места, него и због самих реформи које предстоје Србији. Јер, уколико се не укине уплив партија при запошљавању, на радна места неће долазити стручни и способни, него подобни кадрови. А без стручних и способних људи тешке и болне реформске захвате неће бити могуће спровести.

Ускоро ће година дана како је Заштитник грађана упутио Народној скупштини Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду, са предлозима за обезбеђење боље радно-правне заштите запослених родитеља који, у одсуству одговарајућих услуга и сервиса подршке, непосредно обезбеђују сталну негу детету које је од те неге и помоћи у потпуности зависно.

На жалост, овај предлог закона, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, којим су предвиђене посебне услуге родитељима који не могу да се запосле или су напустили посао да би се непосредно бринули о детету зависном од њихове неге Народна скупштина није разматрала, нити је ресорно министарство, као што је најавило, изашло пред Скупштину и јавност са неким другим предлогом.

Јасно је, дакле, да се заштита породице, самохраних родитеља и деце у пракси не примењује, а  да заштита деце оболеле од тешких болести и деце са сметњама у развоју и инвалидитетом није адекватно обезбеђена ни прописима у области рада и радних односа. Очекивано смањење јавне потрошње никако не би смело да буде разлог за оклевање у решавању ових проблема.