a

Заштитник грађана је  27. марта 2014. године обавио контролну посету Специјалној болници за психијатријске болести „Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу ради праћења поступања по препорукама, које су у посебном извештају Заштитника грађана упућене овој здравственој институцији 2012. године.