a

Заштитник грађана, у сарадњи са Покрајинским омбудсманом АП Војводине и удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је 13. фебруара 2014. године редовну посету Полицијској управи Суботица и том приликом сачинио извештај са препорукама.