a

prava deteta 04062014.jpgНајзначајнији проблеми у области права детета се односе на насиље у породици и у школи, односно вршњачко насиље, указала је данас заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић, представљајући Годишњи извештај Заштитника грађана за 2013. годину на скупштинском Одбору за права детета.

Према њеним речима у прошлој години учињени су видљиви напори за унапређење права детета, посебно у погледу здравствене заштите, заштите од сексуалног злостављања и сексуалног искоришћавања и положаја деце која су лишена родитељске бриге. Такође, све препоруке упућене надлежним органима су прихваћене и спроведене, изостала је само потпуна примена препорука које се односе на загађење животне средине у Зајачи.


Она је као проблем навела што нема услуга помоћи и подршке деци која су укључена у живот и/или рад на улици, а многа од њих нису уписана у матичне књиге рођених, због чега су онемогућена да користе услуге здравствене и социјалне заштите.

Заменица заштитника грађана истакла је да нису у довољној мери остварена права деце са сметњама у развоју и инвалидитетом и тешко болесне деце. Заштитник грађана је прошле године поднео предлоге закона о изменама и допунама Закона о раду и Закона о финансијској подршци породици са децом, који још увек нису размотрени. Овој деци нису у довољној мери доступне ни услуге додатне подршке у систему образовања и систему услуга у заједници. „Веома су значајне услуге подршке деци, поготово деци са инвалидитетом, али је значајан број тих услуга сада ускраћен због ограничења буџетских средстава“, истакла је она.

Иако је тзв. „Маријин закон“ велики помак у заштити деце жртава сексуалног злостављања и сексуалног искоришћавања, изостаје адекватна заштита од секундарне виктимизације због недостатка и непримењивања  прописаних мера њихове заштите током поступка.

Као један од проблема Гордана Стевановић је навела и проблем тзв. „несталих беба“. „Група стручњака ради на изради посебног закона заједно са независним институцијама, који се односи на успостављање механизма истраживања случајева тзв. „несталих беба" у складу са пресудом Европског суда за људска права“, рекла је Стевановић и подсетила да је обавеза државе да овај систем успостави до септембра ове године, као и да поступање државе по пресуди Европског суда прати Комитет министара Савета Европе.

panel flajer