a

Извештај о контроли полицијских станица при пријему и обради захтева за издавање личних докумената - пасоша и личних карти тема је  Конференције за новинаре Заштитника грађана која ће се одржати у петак 23. јануара 2009. са почетком у 10 часова у Медија центру.  Заштитник грађана је у циљу унапређивања рада органа управе и остваривања заштите људских слобода и права грађана, извршио контролу рада полицијских станица при пријему и обради захтева за издавање личних докумената – пасоша и личних карти. Контролу је вршила служба Заштитника  грађана Републике Србије, у сарадњи са омбудсманом АП Војводине и омбудсманима локалних самоуправа Ниша, Крагујевца, Раковице, Шапца, Зрењанина, Суботице, Гроцке и Бечеја. 

Новинарима ће се обратити заштитник грађана Саша Јанковић, његов заменик Милош Јанковић, покрајински омбудсман Петар Теофиловић, његов заменик Стеван Арамбашић, и омбудсман Шапца Милош Мијаиловић. Конференцији  ће присуствовати и сарадници у Стручној служби Заштитника грађана, као и омбудсмани локалних самоуправа.