a

Заштитник грађана Саша Јанковић изражава забринутост због мањка стручне, јавне и институционалне расправе и транспарентности током доношења закона и позива надлежне органе на поштовање важећих прописа о законодавној процедури.

У садашњем сазиву Народна скупштина донела је 41 закон, сваки од њих у хитној процедури и са таквом праксом би се морало престати. Право стручне и најшире јавности на расправу о нацртима и предлозима закона, као и право и обавеза државних органа и институција да дају мишљења и допринесу квалитету законских предлога, кључни су за доношење добрих и применљивих прописа, саопштава заштитник грађана.

Транспарентан законодавни процес је не само пожељан, већ и обавезан, јер га захтевају Резолуција Народне скупштине о законодавној политици, Закон о државној управи, Пословник о раду Владе и Стратегија реформе јавне управе. Сваки од тих докумената предвиђа и уређује како се остварује начело јавности законодавног процеса. 

На жалост, та правила се крше и прибегава се хитним законодавним поступцима у којима ни све институције, а камоли јавност, нису консултоване нити су дале свој допринос новим правним решењима, због чега су она лошија и наилазе на већи отпор него што би то могло и морало да буде.