a

Стална представница УНДП и стална координаторка УН у Србији Ирена Војачкова Солорано и заменик заштитника грађана Милош Јанковић посетили су ове недеље касарну и хотел у Обреновцу, у којима су смештени грађани чије куће су уништене у поплавама, као и пункт МУП-а за обављање управних послова на коме се издају личне карте и остала документа и регистарске таблице за возила.

Локалне власти уложиле су велики напор да збрину грађане који су остали без домова, али услови у којима су они привремено смештени нису на одговарајућем нивоу. Грађани са којима су разговарали Милош Јанковић и Ирена Војачкова Солорано се највише жале на лошу хигијену, једноличну исхрану и недостатак информација о додели средстава за обнову њихових домова. Стална представница УН и УНДП је обезбедила неколико машина за прање веша које ће свакако допринети поправљању услова смештаја.

Грађани који су остали без домова рекли су да не располажу информацијама везаним за накнаде које су им раније обећане. Они су, наиме, путем медија обавештени да ће новац бити исплаћен у роковима који су већ прошли, а немају увид у евиденције у којима би могли да установе у којој је фази поступање по њиховим захтевима за накнаду штете.

Заштитник грађана ће у наредним данима о проблемима уоченим током посете разговарати са представницима градских власти, са циљем да се ситуација поправи, а услови смештаја побољшају.