a

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је од 3. до 5. септембра 2014. године редовну посету Полицијској управи Нови Пазар. Том приликом сачињен је извештај са препорукама.