a

Одбор за административно-буџетска и мандатно – имунитетска питања је на данашњој седници утврдио Предлог одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника. Одбор је, такође, дао сагласност за заснивање радног односа са новим лицима и за додатно радно ангажовање у Стручној служби Заштитника.

Заштитник грађана Саша Јанковић је рекао да ће додатно повећање запослених у Стручној служби омогућити и већи учинак у заштити права грађана, поготово ако се има у виду да ће се новом систематизацијом, на основу надлежности, са 46% на 69% повећати број запослених који раде на притужбама.

У поступцима које води Заштитник грађана проценат отклоњених пропуста је највиши у Европи и износи 93%, изјавио је Јанковић и додао да за њихово неизвршење не постоје прописане санкције, чиме је успех ове институције још већи.