a

На састанку Заштитника грађана са представницима Удружења синдиката пензионера Србије и Удружења војних пензионера Србије разматрани су проблеми смањења пензија на основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија.

Представници удружења информисали су Заштитника грађана да су Уставном суду поднели иницијативу за оцену уставности овог закона, сматрајући да су им доношењем овог закона повређена Уставом гарантована права, пре свега право на имовину.

Заштитник грађана је изразио озбиљну сумњу у уставност Закона о привременом уређивања начина исплате пензија, као и Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору и изнео уверење да ће Уставни суд наћи времена да, у разумном року, мериторно одлучи о поднетим иницијативама за оцену уставности наведеног закона.

Представници Удружења војних пензионера Србије су Заштитнику грађана изнели и проблем који војни пензионери имају са усклађивањем висине пензија из разлога што ПИО Фонд не извршава одлуку Уставног и пресуде Врховног касационог суда и Управног суда.

Заштитник грађана је позвао представнике Удружења војних пензионера да поднесу притужбу на рад надлежних органа.