a

Због суштински супротстављених полазних основа за рад Комисије која би разматрала случајеве „несталих беба“, као и независности Заштитника грађана у односу на извршну власт, Заштитник грађана је обавестио Министарство правде да неће присуствовати састанку на коме би се расправљало о будућем раду Комисије.