a

b_300_0_16777215_00_images_stories_forum_271114.jpegЗаштитник грађана Саша Јанковић поручио је данас да је превенција тортуре, а не репресија правац којим друштво треба да иде. Много појава у нашим друштвима и у глобалној заједници покушава да се реши репресијом, али то није ни изблиза ефикасан начин на сузбијању нежељеног, рекао је Јанковић на Првом југоисточно - европском форуму механизама предвиђених Опционим протоколом уз Конвенцију УН против тортуре.

Он је нагласио да ће институција омбудсмана и даље наставити да посебну пажњу посвећује свима који су у повећаном ризику од тортуре, да ће радити на едукацији и успостављању виших стандарда у тој области.

Више стотина препорука националног механизма за превенцију тортуре које су извршене показују да је наш рад ухватио корен и да се дешавају промене како у раду других државних органа тако и у друштву, што још једном упућује на закључак да је превенција а не репресија пут којим треба ићи, навео је Јанковић.

Борба против тортуре је битна за сваког од нас, не само за оне који су у неком моменту у посебној опасности од тортуре јер нико од нас појединца не може бити достојанствен грађанин ако је неко друго лице изложено тортури, закључио је своје излагање заштитник грађана Саша Јанковић.

У извештају Заштитника грађана стоји да је током 2013. године обављено 77 посета местима где се налазе лица лишена слободе, а на основу утврђених неправилности у раду, надлежним органима су упућене 263 препоруке.

Људско достојанство, право на неприкосновеност физичког и психичког интегритета и забрана мучења, нечовечног и понижавајућег поступања или кажњавања зајамчени су Уставом Србије и потврђеним међународним конвенцијама.

На скупу у Београду су говорили председавајући Поткомитета УН за спречавање тортуре Малколм Еванс, председавајућа националних механизама за превенцију тортуре из југоисточне Европе Јорида Рустеми и Романа Швеигер из Мисије ОЕБС-а у Србији.  Они су истакли потребу повезивања националних механизама за превенцију тортуре, а циљ те сарадње је искорењивање тортуре.