a

Поводом наставка опструкције поступка контроле у вези са инцидентом током Параде поноса, Заштитник грађана саопштава да је нужно да се у Републику Србију што пре врати законито стање у коме сваки државни орган ради оно што му је надлежност и извршава обавезе које му Устав и закони налажу. 

Између државних органа не може да постоји полемика у стварима у којима су њихов однос и међусобне обавезе уређени императивним прописима. Заштитник грађана мора да изврши своју контролну функцију, а други државни органи дужни су да му пруже све податке које поседују, а који су неопходни за остваривање његовог контролног или превентивног деловања. Само тако се могу идентификовати сви пропусти који су у конкретном случају допринели или довели до кршења права грађана прекомерном употребом силе, те установити њихови узроци и исти отклонити. Само то ће смањити могућност да до сличних кршења права грађана дође у будућности, што је једна од основних улога Заштитника грађана. Без обзира на то ко је учествовао у инциденту, он мора бити испитан у целини и из свих аспеката. Правосудни органи се баве питањем кривице на основу података који су им достављени и које прибаве у складу са законом, а Заштитник грађана утврђује пропусте у законитости и правилности рада државних органа који су довели или могу довести до кршења права грађана. Тако је чињено у свим случајевима до сада и овај не сме да буде изузетак.


panel flajer