a

Поводом распламсавања јавних полемика о надлежности и примени закона од стране органа јавне власти обележених неутемељеним оптужбама и политичком реториком, Заштитник грађана позива да се сви започети поступци неодложно и хитно врате у институционални ток.

Заштитник грађана ће у будућем раду наставити да извршава своју контролну и превентивну функцију у складу са Уставом и законом, очекујући да ће други државни органи остваривати прописану сарадњу, односно да ће му по његовом захтеву бити стављени на увид сви подаци неопходни за остваривање његове надлежности.

Јавност, као најснажнији облик подршке контроли органа јавне власти, је и у досадашњем периоду била обавештавана о обављеним поступцима контроле јавне власти, нарочито о препорукама упућеним у циљу отклањања неправилности у раду. Заштитник грађана очекује да у будућем раду неће бити принуђен да обавештава јавност о току поступака из разлога што му надлежни органи нису достављали тражене податке.

Остваривање функције Заштитника грађана је начин да се идентификују и отклоне пропусти у раду органа јавне власти, укључујући и оне о којима је тренутно отворена јавна полемика.

Сарадња и дијалог између Заштитника грађана и органа јавне власти као и стварање међусобног поверења, услов је за ефикасну заштиту и унапређење људских права и поступања органа јавне власти у складу са важећим прописима и стандардима.