a

Тим Заштитника грађана, у чијем саставу се поред запослених из стручне службе Заштитника грађана налазе и медицински експерти, реализовао је у касним вечерњим часовима, 31. марта 2015. године ненајављену контролну посету КПЗ Ниш. Током посете посебна пажња била је посвећена особама које се не налазе у групном смештају у циљу испитивања појава тортуре и других облика злостављања. После поноћи, 1. априла 2015. године обављена је посета ПУ Ниш, како би се испитали  услови смештаја лица лишених слободе и заштита од евентуалног злостављања.

Такође, реализована је посета Специјалној болници за психијатријске болести „Горња Топоница“ како би се испитало да ли се у болници спроводе препоруке Европског комитет  за спречавање мучења.