a

Заштитник грађана Саша Јанковић и повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић упутили су данас председници Народне скупштине Републике Србије Маји Гојковић, на основу члана 9 Закона о Агенцији за борбу против корупције, предлог да Народна скупштина изабере истакнуту правницу, бившу председницу Врховног суда Србије и једну од оснивача Друштва судија Србије Виду Петровић Шкеро за члана Одбора Агенције за борбу против корупције.