a

Заштитник грађана реализовао је  11. и 12. фебруара 2015. године ненајављену посету КПЗ Пожаревац – Забела у циљу праћења спровођења препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења (CPT) Републици Србији из 2011. године