a

Заштитник грађана и Покрaјински заштитник грађана, у сарадњи са удружењима грађана, Хелсиншким одбором у Србији и Комитетом правника за људска права, као и уз учешће експерата медицинске струке, реализовали су 6. и 7. октобра 2014. године посету ОЗ Нови Сад. Том приликом сачињен је извештај са препорукама.