a

Честитам свим женама Србије 8. март, Међународни дан жена, желећи им, и подржавајући их у пуној равноправности и свакодневном поштовању њихових права у свакој ситуацији – у породици, школи, на радном месту, у болници, у слободном времену...

Захваљујући напорима жена из коалиције невладиних организација и државних органа, 8. март обележавамо подсећајући се на традиционалне вредности борбе за женска права - равноправност, достојанство, правду и синдикална права.

Борба против насиља које уништава женске животе, дискриминације на послу која крши њихова економска права, сексизма упереног против њиховог достојанства - одсликава визионарску енергију женског покрета који тежи свету достојанственијем и за жене и за мушкарце. У тој борби им се институција Заштиника грађана свим својим капацитетима придружује.