a

Полицијска управа (ПУ) Лесковац је  поступила по  препорукама Заштитника грађана које  се односе на обавештавање лица лишених слободе о њиховим правима, заштиту приватности задржаних лица приликом обављања лекарских прегледа током задржавања, као и на адекватно рачунање почетка задржавања. Уједно, ПУ Лесковац је сходно упућеним препорукама унапредила и материјалне услове у просторијама за задржавање.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), након ненајављене ноћне посете ПУ Лесковац сачинио Извештај о посети са шест препорука и упутио их овој управи и надлежном министарству.