a

Казнено-поправни завод у Пожаревцу поступио је по препорукама Заштитника грађана које се односе на побољшање смештајних услова за осуђене (избацивање кревета “на три спрата”), интезивирање третманског рада са осуђенима из VII павиљона (павиљон са високим степеном обезбеђења) у складу са могућностима и капацитетима Службе за третман Завода, као и успостављање безбедносних процедура које не повређују достојанство осуђених лица.

НПМ (Национални механизам за превенцију тортуре) је обавио ноћну ненајављену тематску посету КПЗ Пожаревац – Забела 11. и 12. фебруара 2015. године, са циљем да утврди да ли има тортуре над затвореницима и поводом праћења поступања Завода по препорукама ЦПТ из 2011. године. Након посете сачињен је Извештај о посети са препорукама.