a

Током два поступка контроле Заштитника грађана, Управа за извршење кривичних санкција је отклонила недостатке у свом раду на које је указано у притужбама грађана.

Ради усклађивања различите праксе завода за извршење кривичних санкција, Управа је обавестила све заводе за извршење кривичних санкција да Републички фонд ПИО узима у разматрање захтеве за признавање права на инвалидску пензију осуђених лица које је попунио заводски лекар и да се сви неопходни прегледи за признавање права на инвалидску пензију могу обавити по упуту заводског лекара.

У другом случају, Управа за извршење кривичних санкција наложила је Казнено-поправном заводу у Београду да стави ван снаге акт управника тог завода којим је било прописано да се осуђено лице, из разлога безбедности, у заводу креће са рукама на леђима.