a

Казнено – поправни завод у Нишу је поступио по свим препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), које су овом Заводу упућене у циљу побољшања положаја лица лишених слободе у II Павиљону (затворено одељење и притвор).

КПЗ Ниш је реновирао све собе у приземљу објекта, тоалети су одељени од остатка просторија, обезбеђена је просторија за дневни боравак осуђених лица, осуђенима је обезбеђено праћење телевизијског програма у спаваоницама, опредељене су собе за непушаче, неусловне спаваонице за употребу у сутерену објекта избачене су из употребе, док је у просторији за посете блиских лица инсталиран аларм за позивање страже. Ценовник артикала из кантине истакнут је у свим деловима Завода и доступан je свим лицима лишеним слободе. Лекарски прегледи осуђених лица се, по правилу, обављају без присуства припадника Службе за обезбеђење, а заводски лекари редовно врше детаљан обилазак просторија предвиђених за смештај лица лишених слободе и о свим битним чињеницама везаним за здравствено стање ових лица обавештавају управника, заједно са предлогом мера за њихово побољшање.

НПМ је обавио ноћну посету КПЗ Ниш 31. марта 2015. године. Током посете чланови тима су обишли просторије II Павиљона у којима су смештена лица лишена слободе и са њима обавили разговоре у циљу утврђивања евентуалних случајева тортуре. Након посете сачињен је Извештај о посети са препорукама.