a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана Полицијска управа (ПУ) Пирот свим задржаним лицима уручује писано обавештење о правима задржаних лица, медицинска документација са осетљивим подацима о прегледу задржаних лица више се не улаже у предмете о задржавању, а полицијски службеници не присуствују лекарском прегледу задржаних лица, осим када лекар који врши преглед то затражи. Такође, решење о задржавању и друга релевантна документациjа даје се лицу док траје мера задржавања, а након завршеног задржавања записник о задржавању даје се на увид и потпис задржаном лицу.

Материјални услови у просторијама за задржавање ПУ Пирот су у извесној мери унапређени, тако што је обезбеђен адекватан доток свежег ваздуха и појачано вештачко осветљење. Такође, у циљу пуне имплементацију препорука које се односе на покривеност просторија за задржавање видео надзором, а које захтевају додатна финансијска улагања, ПУ Пирот се обратила локалној самоуправи.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), након редовне посете Полицијске управе Пирот у јуну 2015. године, сачинио Извештај о посети са 14 препорука и упутио их овој управи и надлежном министарству.