a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана ОЗ Лесковац је осуђенима у пријемном одељењу и прекршајно кажњеним лицима обезбедио да на свако лице дођу најмање четири квадратна метра простора у спаваоницама, а извршен је и низ других побољшања. Укупно 23 препоруке мера за отклањање уочених недостатака су сачињене након ненајављене посете ОЗ Лесковац, коју је Заштитник грађана, у оквиру  послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), обавио 27. априла 2015. године.

У складу са препорукама Заштитника грађана, осуђеним лицима у пријемном одељењу ОЗ Лесковац омогућена је шетња на свежем ваздуху најмање два сата дневно. У току су активности на санирању влаге на зидовима и замени дотрајалих уређаја у санитарним чворовима и купатилима. Одређен број дотрајалих кревета и душека је замењен новим. Такође, наручена је и додатна количина кревета и душека како би се заменили сви дотрајали кревети и душеци који су још увек у употреби.

Обезбеђена су сва хигијенска средства, утврђена редарства и распоред чишћења, као и предузимање дисциплинских мера према осуђеницима који не спроводе утврђене обавезе одржавања хигијене. У току је оспособљавање наменске просторије за смештај лица са инвалидитетом, а чека се одобрење средстава за куповину инвалидских колица.

У складу са препорукама, инсталиран је нови систем видео надзора са много већом покривеношћу затвора. Просторије које су под видео надзором су видно означене, а видео записи се чувају дуже од 30 дана.