a

„Одлука града Вуковара да укине двојезичне табле, које би биле исписане на латиничном и ћириличком писму, не обезбеђује очување језичког идентитета припадника националних мањина, културну и језичку разноврсност, као дела европске и светске културне баштине“, каже се у писму које је заштитник грађана Саша Јанковић упутио пучкој правобранитељици Републике Хрватске Лори Видовић поводом поновне актуализације проблема равноправне употребе ћирилице у Вуковару .

„Дужан сам да посебну пажњу обратим на поштовање права и слобода припадника националних мањина, између осталог и хрватске националне мањине која живи у Републици Србији. Сагласно томе, у континуитету, посебну пажњу обраћам на доследну примену закона који штите језичка права националних мањина у Србији,  ценећи значај службене употребе мањинског језика за остваривање права грађана“, навео је српски омбудсман.

На крају писма Јанковић је изразио веру да ће правобранитељица „искористити пун опсег својих надлежности уколико процени да је неопходно“.