a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, у Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву извршене су адаптације/реновирања десног крила објекта „Интернат”, кухиња и трпезарија. Такође, одређене адаптације извршене су и у Одељењу за појачани надзор (ОПН), обезбеђена је надстрешница на шеталишту за осуђена лица у ОПН-у, а предузете су и мере у циљу боље покривености Завода системом видео надзора. Евиденције о поступању по притужбама и жалбама лица лишених слободе сада се воде уредније, а третмански рад према осуђеним лицима је интензивиран, посебно када су у питању осуђени на казну малолетничког затвора. Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Завод ће од октобра 2015. године започети и са периодичним лекарским прегледима лица лишених слободе на три месеца.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у јуну 2015. године посетио Казнено-поправни заводу за малолетнике у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети КПЗ за малолетнике од 30. децембара 2013. године.