a

Генерални секретаријат председника Републике обавестио је данас Заштитника грађана да је председник Републике упутио захтев министру одбране да размотри и предложи одговор на јавну препоруку Заштитника да председник разреши директора Војнобезбедносне агенције.

Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији прописује да директоре ВБА и ВОА и њихове заменике поставља и разрешава председник Републике указом на предлог министра одбране, ако се ради о професионалном војном лицу, што директор ВБА јесте.

Закон о Заштитнику грађана прописује да је заштитник грађана овлашћен да јавно препоручи разрешење функционера који је одговоран за повреду права грађана ако из поновљеног понашања функционера произилази намера да одбија сарадњу са Заштитником грађана или ако се утврди да је учињеном повредом грађанину причињена материјална или друга штета већих размера.

Другом јавном препоруком Заштитник грађана истовремено је од председника Владе тражио да Народној скупштини предложи разрешење министра одбране.

Устав прописује да се члан Владе разрешава на предлог председника Владе.

panel flajer