a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана упућеним кроз Извештај о посети Окружном затвору у Новом Саду, Управа за извршење кривичних санкција упутила је инструкцију свим заводима за извршење кривичних санкција о начину обављања претреса и других поступака према лицима која долазе у посету лицима лишеним слободе. Такође, Управа ће спровести јавни конкурс за пријем у радни однос 40 извршилаца у Служби за обезбеђење у ОЗ Нови Сад.

У складу са препорукама, Управа ће обезбедити финансијска средства за набавку опреме која недостаје у амбуланти, а ангажован психијатар ће бити присутан у Заводу два пута недељно најмање 4 сата.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у мају 2015. године посетио ОЗ Нови Сад у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети, од октобра 2014.године. Том приликом Окружном затвору у Новом Саду и Управи за извршење кривичних санкција упућено је 17 препорука за уклањање уочених недостатка.